Fair to Women. Konkurs dla pracodawców

I edycja konkursu promującego ideę wyrównywania szans na rynku pracy

Konkurs dla Pracodawców Fair to Women rozstrzygnięty!
Gratulujemy Laureatom I edycji: Capgemini Polska, Credit Suisse Poland, Flextronics International Poland, NatWest Poland, Orange Polska.

Organizator

Partner merytoryczny

Partner główny

Partner

Partner medialny

Partner medialny

“Fair to Women” to konkurs, którego nadrzędnym celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

Obszary, którę będą szczególnie analizowane dla wyłonienia laureatów konkursu:

Programy wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych
Równościowa kultura organizacyjna
Różnorodność
Równość płac

W konkursie oceniane będą wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy i zostały przygotowane w sposób przemyślany.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą̨ do niego przystąpić przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i swoją siedzibę (lub siedzibę oddziału) mają na terytorium RP.

Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu.

Szczegóły w regulaminie

Wypełnij ankietę i zgłoś swoją firmę do udziału w konkursie

Etapy konkursu

● Przyjmowanie zgłoszeń
● Ocena ankiet i przeprowadzanie wywiadów z wybranymi firmami
● Wyłonienie laureatów przez kapitułę konkursu
● Ogłoszenie wyników