Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wypełnij ankietę i zgłoś firmę do konkursu na Pracodawcę Fair to Women THE BEST OF

Pracodawcy posiadający aktualny certyfikat “Fair to Women” biorą udział w konkursie 

“Fair to Women THE BEST OF”. 

Konkurs ma charakter OGÓLNOPOLSKI i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą do niego przystąpić przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i swoją siedzibę (lub siedzibę oddziału) mają na terytorium RP.

Nadrzędnym celem konkursu “Fair to Women THE BEST OF” jest

promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce

oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

Obszary, którę będą szczególnie analizowane dla wyłonienia laureatów konkursu:

Programy wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych
Równościowa kultura organizacyjna
Różnorodność
Równość płac

W konkursie oceniane są wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy i zostały przygotowane w sposób przemyślany.

Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu.

Wypełnij ankietę i zdobądź certyfikat pracodawcy “Fair to Women”

Regulamin konkursu Fair to Women THE BEST OF 2023

Etapy konkursu

● Przyjmowanie zgłoszeń
● Ocena ankiet i jeśli zasadne – przeprowadzanie wywiadów z wybranymi firmami
● Wyłonienie laureatów przez kapitułę konkursu
● Ogłoszenie wyników

Laureaci I edycji konkursu Fair to Women 2021

Credit Suisse (Poland) 

Capgemini Polska

Flextronics International Poland 

NatWest Polska

Orange Polska 

Laureaci II edycji konkursu Fair to Women 2022

DHL Parcel Sp. z o.o. 

Capgemini Polska

Flextronics International Poland 

NatWest Polska

Credit Suisse Poland

Provident Polska SA

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

pwc

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MEDIALNY

300gospodarka
Aktywnie promujemy ideę “Fair to Women” i wyrównywania szans kobiet w Polsce i w Europie.