Fair to Women. Konkurs dla pracodawców

I edycja konkursu promującego ideę wyrównywania szans na rynku pracy

Nowy termin nadsyłania ankiet – do 10. kwietnia 2021

Organizator

Partner merytoryczny

Partner główny

Partner

Partner medialny

Partner medialny

“Fair to Women” to konkurs, którego nadrzędnym celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

Obszary, którę będą szczególnie analizowane dla wyłonienia laureatów konkursu:

Programy wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych
Równościowa kultura organizacyjna
Różnorodność
Równość płac

W konkursie oceniane będą wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy i zostały przygotowane w sposób przemyślany.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą̨ do niego przystąpić przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i swoją siedzibę (lub siedzibę oddziału) mają na terytorium RP.

Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu.

Szczegóły w regulaminie

Wypełnij ankietę i zgłoś swoją firmę do udziału w konkursie

Etapy konkursu

● Przyjmowanie zgłoszeń
● Ocena ankiet i przeprowadzanie wywiadów z wybranymi firmami
● Wyłonienie laureatów przez kapitułę konkursu
● Ogłoszenie wyników