Wyróżnienia w konkursie dla pracodawców
Fair to Women 2022 otrzymują:
DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
Flextronics International Poland Sp. z o.o.
Capgemini Polska Sp. z o.o.
Provident Polska SA
NatWest Polska
Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.

Gratulujemy !

Dziękujemy za promowanie równych szans w pracy

Organizator

Partner Merytoryczny

pwc

Partner Główny

Partner Medialny

300gospodarka

“Fair to Women” to konkurs, którego nadrzędnym celem jest

promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce

oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

 

W tym roku działamy na rzecz Wolnej Ukrainy.

 Zachęcamy do wpłaty darowizny na konto 31 1140 2004 0000 3002 7954 2165 tytułem 

“Solidarni z Ukrainą”. 

Wszystkie darowizny zostaną przekazane na Dom Ukraiński w Warszawie. 

Obszary, którę będą szczególnie analizowane dla wyłonienia laureatów konkursu:

Programy wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych
Równościowa kultura organizacyjna
Różnorodność
Równość płac

W konkursie oceniane będą wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy i zostały przygotowane w sposób przemyślany.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą̨ do niego przystąpić przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i swoją siedzibę (lub siedzibę oddziału) mają na terytorium RP.

Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu.

Szczegóły w regulaminie

Wypełnij ankietę i zgłoś swoją firmę do udziału w konkursie

Etapy konkursu

● Przyjmowanie zgłoszeń
● Ocena ankiet i jeśli zasadne – przeprowadzanie wywiadów z wybranymi firmami
● Wyłonienie laureatów przez kapitułę konkursu
● Ogłoszenie wyników

Laureaci I edycji konkursu Fair to Women 2021

Credit Suisse (Poland) 

Capgemini Polska

Flextronics International Poland 

NatWest Polska

Orange Polska