Wizerunek kobiet w społeczeństwie

Na wizerunek współczesnej kobiety składają się społeczne role: 

  • tradycyjne (wychowywanie dzieci, zajmowanie się domem) i
  • nowoczesne (kreatorki wnętrz, prawniczki domowych racji, specjalistki od prac remontowo-budowlanych).  

Z jednej strony wzmacniają one stereotypowe postrzeganie kobiety (utwierdzają ją w tym, że powinna być dobrą matką i perfekcyjną panią domu), a z drugiej dają szansę na przełamywanie tradycyjnego myślenia i oczekiwania budowania przez kobiety zawodowej kariery.

Man Giving Paper
Współczesnej kobiecie poszerza się repertuar obowiązków. Nie zawsze kobiety potrafią się odnaleźć w pełnieniu zadań, które narzuca jej społeczeństwo. 
Podjęcie pracy zawodowej przez kobietę i efektywna realizacja roli zawodowej wymaga również zaangażowania się we własną karierę zawodową. Wiele jednak nie potrafi, bez odczuwania trudności czy stresu, efektywnie łączyć różnych ról z dążeniem do samorealizacji w pracy zawodowej.
Kobiety stają więc przed problemem dotyczącym zachowania równowagi pomiędzy rolami – rodzinną i zawodową. W analizach dotyczących ich ról punkt ciężkości położony jest na nierówne szanse w większości obszarów aktywności społecznej.
 Takim obszarem jest zdecydowanie sfera zawodowa. 
Group People Discussing Script
Man White Shirt Woman
Nierówność szans i pozycja kobiet na rynku pracy wymaga ciągłego podejmowania dyskusji na temat zjawisk utrudniających rozwój kariery zawodowej kobiet oraz określanie rekomendacji dla organizacji – możliwych rozwiązań je wspierających, w tym pozwalających bezkolizyjnie łączyć pracę zawodową z wypełnianiem ról rodzinnych.
 
  • Kobietom brakuje wsparcia otoczenia zawodowego w ich dążeniu do objęcia ról wyższego szczebla. 
  • Pracodawcy powinni inwestować w szkolenia i rozwój utalentowanych profesjonalistek, zapewnić im dostęp do programów mentoringowych oraz podejmować decyzje o awansach na podstawie kwalifikacji i doświadczenia kandydatów. 
  • Celem powinno być wspieranie pewności siebie oraz wzmacnianie przekonania, że pracę można łączyć ze zobowiązaniami rodzinnymi i osobistymi.

Powrót mamy do pracy

  • Jedną z największych trudności, z jaką w karierze zawodowej zmagają się kobiety jest powrót do pracy po dłuższej nieobecności (np. urlopie macierzyńskim czy wychowawczym). Taka sytuacja jest wyjątkowo stresującym okresem dla pracujących matek, w szczególności gdy pracodawca naciska na szybszy powrót do pracy lub gdy niemożliwy jest powrót na uprzednio zajmowane stanowisko. 
  • Wdrożenie programu ułatwiającego powrót do pracy po dłuższej nieobecności znalazło się wśród najlepiej ocenianych rozwiązań wspierających realizację ambicji zawodowych kobiet.

Firmy mogą ułatwiać pracownicom powrót, oferując im czas na ponowne wdrożenie w obowiązki oraz umożliwić pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. 

Praca bardziej elastyczna jest dla kobiet niezwykle ważna – ułatwia zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, co jest szczególnie istotne dla osób wychowujących dzieci. 

Kobiety chętniej będą planować swoją zawodową przyszłość, jeśli będą mogły przynajmniej częściowo dopasować godziny i miejsce pracy do zobowiązań rodzinnych. 

Organizacje powinny pracować nad rozwiązaniem aby dopasować sposób wykonywania pracy do oczekiwań pracowników. Takie rozwiązanie jednocześnie poprawia sytuację kobiet na rynku pracy.

Pracodawcy mogą jednak wdrażać rozwiązania, które wpłyną na polepszenie sytuacji zawodowej kobiet w organizacjach, a w szczególności tych łączących role rodzinne i zawodowe. 

Możesz sprawdzić, czy Twoja organizacja działa odpowiedzialnie wobec kobiet i czy podejmowane działania są wystarczające by zyskać tytuł pracodawcy „Fair to Women”

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MEDIALNY

300gospodarka
Aktywnie promujemy ideę “Fair to Women” i wyrównywania szans kobiet w Polsce i w Europie.