Certyfikaty dla pracodawców Fair to Women

Certyfikacja ma na celu promowanie idei równych szans kobiet na rynku pracy oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

Jak ubiegać się o certyfikat?

O certyfikat mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i swoją siedzibę (lub siedzibę oddziału) mają na terytorium RP.

Obszary, które są szczególnie analizowane w czasie oceny:

• Programy wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego

• Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

• Równościowa kultura organizacyjna

• Różnorodność

• Równość płac

 
  • Oceniane są wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy i zostały przygotowane w sposób przemyślany. 
  • Oceny aplikacji dokonuje zespół ekspertów z dziedziny HR oraz zarządzania. Ocena jest weryfikowana przez niezależnych ekspertów zewnętrznych z renomowanych firm doradczych.

Etapy certyfikacji

1. Przyjęcie aplikacji

Wypełnienie ankiety i przesłanie odpowiedzi.

2. Ocena aplikacji

Jeśli zasadne - wywiady z przedstawicielami firm.

3. Weryfikacja oceny

Weryfikacja oceny przez specjalistów zewnętrznych.

4. Finalna decyzja

Wynik oceny i przyznanie certyfikatu.

Aby ubiegać się o certyfikat wystarczy wypełnić ankietę i przejść pozytywnie ocenę, na którą składa się ocena wniosku oraz wywiad.