Certyfikaty dla pracodawców

Certyfikacja ma na celu promowanie idei równych szans kobiet na rynku pracy oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

Jak ubiegać się o certyfikat?

O certyfikat mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i swoją siedzibę (lub siedzibę oddziału) mają na terytorium RP.

Obszary, które są szczególnie analizowane w czasie oceny:

• Programy wspierające łączenie życia rodzinnego i zawodowego

• Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

• Równościowa kultura organizacyjna

• Różnorodność

• Równość płac

 

Oceniane są wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy i zostały przygotowane w sposób przemyślany.

Oceny aplikacji dokonuje zespół ekspertów z dziedziny HR oraz zarządzania. Ocena jest weryfikowana przez niezależnych ekspertów zewnętrznych z renomowanych firm doradczych.

Etapy oceny

1. Przyjęcie aplikacji

Wysłanie ankiety i odpowiedzenia na pytania.

2. Ocena aplikacji

Jeśli zasadne - przeprowadzanie wywiadów z wybranymi firmami

3. Weryfikacja oceny

Weryfikacja naszej oceny przez zewnętrznych specjalistów.

4. Finalna decyzja

Prześlemy do Ciebie informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku.

Aby ubiegać się o certyfikat wystarczy wypełnić ankietę i przejść pozytywnie ocenę, na którą składa się ocena wniosku oraz wywiad.